Home   >   Usługi   >   Energia

ENERGIA

Konsorcjum, mając na uwadze oszczędność energii oraz ochronę zasobów naturalnych i środowiska, od zawsze wykorzystuje zaawansowane systemy technologiczne, które zasilane są energią pochodzącą z odnawialnych źródeł.

Dzięki różnorodnym kompetencjom zrzeszonych przedsiębiorstw oraz dzięki współpracy z wysoce profesjonalnymi producentami konsorcjum oferuje swoim klientom analizę wykonalności techniczno-ekonomicznej, realizację prac w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, prac instalacyjnych, załatwianie formalności związanych z pozwoleniami na stosowne instalacje (w ramach GSE - Zarządu Usług Energetycznych, AEEG - Agencji Regulacji Rynku Energii i Gazu, urzędu nadzoru finansowego UTIF, koncernu energetycznego ENEL i in.) i aktywację w instytucjach dostarczających media następujących rodzajów instalacji:

  • - Instalacje fotowoltaiczne
  • - Systemy ogrzewania słonecznego
  • - Systemy kogeneracyjne i trójgeneracyjne
  • - Instalacje geotermiczne
  • - Budowa sieci ciepłowniczych
  • - Realizacja prac w zakresie inżynierii lądowej i wodnej oraz prac instalacyjnych dla systemów kogeneracyjnych
CAR Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. - via Caduti di Marzabotto, 47 - 47922 Rimini (RN) tel.: 0541 / 793195 / 770352 / 790950 - fax: 0541 795955 - Numer Vat: 01685300400 • email Informativa privacy Cookie policy