Home

Company Profile

Consorzio Artigiani Romagnolo (Konsorcjum Rzemieślnicze w regionie Emilii-Romanii) od dziesięcioleci działa na terenie Włoch w branży budowlanej. Obecnie jego działalność wychodzi również poza granice kraju.

Konsorcjum spełnia wszelkie wymagania niezbędne do tego, by móc zarządzać pracami realizowanymi w ramach zamówień publicznych i prywatnych, począwszy od działań w zakresie projektowania, a skończywszy na przekazywaniu obiektów gotowych już do użytku, wspierając przy tym badania przemysłowe i innowację. Oszczędność energii oraz ochrona zasobów naturalnych i środowiska stanowią punkt wyjścia do wykonywania wszelkich prac w zakresie budowy nowych obiektów, przebudowy, rewaloryzacji oraz odbudowy dziedzictwa architektonicznego.

Naszym celem jest BUDOWANIE i REWALORYZACJA. Stawiamy na nowe technologie w zakresie techniki budowlanej i instalacji, przestrzegając przy tym metod i kryteriów dotyczących ochrony zasobów naturalnych i środowiska zgodnie z wytycznymi europejskich dyrektyw.

Zajmujemy się również odnawialnymi źródłami energii.

Posiadamy wysokie kwalifikacje w zakresie Facility Managment.

Klientami konsorcjum są instytucje publiczne i prywatne, a także pojedynczy mieszkańcy i zarządcy różnego rodzaju nieruchomości.

Rapporto Facility Management 2011

Comunicazione

Clienti | Committenti

CAR Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. - via Caduti di Marzabotto, 47 - 47922 Rimini (RN) tel.: 0541 / 793195 / 770352 / 790950 - fax: 0541 795955 - Numer Vat: 01685300400 • email Informativa privacy Cookie policy