Home   >   Management

Nasze Działy

Dział handlowy

Zajmuje się analizą i badaniem tych segmentów rynku, które najbardziej interesują zrzeszone w naszym konsorcjum przedsiębiorstwa oraz zarządza w imieniu tych przedsiębiorstw relacjami z klientami i dostawcami.

Dział przetargów

Oferuje zrzeszonym w naszym konsorcjum przedsiębiorstwom działania w ramach analizy, badań i rozwoju techniczno-proceduralnego w zakresie wszelkich przetargów publicznych i prywatnych ogłoszonych na terytorium całego kraju.

Dział techniczny

Zajmuje się wszelkimi działaniami z zakresu konsultacji i nadzoru technicznego na terenach budowy prowadzonych przez zrzeszone w naszym konsorcjum przedsiębiorstwa. Posiada wsparcie księgowe i administracyjne.

Dział prawny

Zajmuje się doradztwem prawnym oraz chroni interesy konsorcjum i jego wspólników zarówno na etapie przyjęcia zlecenia robót, jak i podczas realizacji zlecenia i jego zakończenia.

Dział administracyjny

W imieniu zrzeszonych w konsorcjum przedsiębiorstw dział zajmuje się zarządzaniem ekonomiczno-finansowym terenami budowy oraz księgowością w odniesieniu do przeprowadzonych prac. Ponadto zajmuje się odzyskiwaniem wierzytelności i wsparciem w transakcjach finansowych dla wspólników.

CAR Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. - via Caduti di Marzabotto, 47 - 47922 Rimini (RN) tel.: 0541 / 793195 / 770352 / 790950 - fax: 0541 795955 - Numer Vat: 01685300400 • email Informativa privacy Cookie policy